Kontakt Skole

  Rektor:
  Morten Kroglund

  morten.kroglund
     @tynset.kommune.no


  Adresse

  Tylldalsveien 1882, Tylldalen


  Kommune Link: Tylldalen skole

  facebooktylldalenskole

  FAU

  FAU er forkortelse for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU), og FAU fungerer som et styre for foreldrerådet. Foreldrene har rett til medvirkning i skolen. FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.

  FAU ble opprettet i 1976 og er lovhjemlet i opplæringsloven § 11-9. FAU er opptatt av:

  Hjem-skole-samarbeid

  • Å ivareta foreldrenes interesser i
  • Å gi kunnskap om hvordan hjem-skole-samarbeid fungerer
  • Å gi kunnskap om hvordan foreldre kan støtte sine barn
  • Å sette dagsorden og støtte foreldre når det gjelder sentrale tema som inneklima, mobbing, foreldremøter, skolearbeid, med mer

   

  • Leder: Glenn Hornset
  • Nestleder: Tone Eggestad
  • Sekretær/kasserer: Nina Elisabeth Hogstad
  • Vara: Kerstin Battes

  Denne siden vil mest være rettet mot foreldre og foresatte. Her har rektor mulighet til å komme med egne betraktninger som jeg ønsker å dele med dere. Dere vil også finne kopi av de viktigste skrivene som er sendt til foreldre og foresatte i løpet av skoleåret. Hvis det er noe dere savner eller ønsker mer informasjon om, er det bare å sende en forespørsel. Husk at dere er skolens viktigste samarbeidspartnere for våre elever! E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Dokumenter Informasjonsskriv foresatte ved skolestart om Tylldalen skole

  Kontakt

  bygdeutvalg@tylldalen.no

  Plakattavla Facebook

  Vi bruker informasjonskapsler på nettsiden vår. Noen av dem er avgjørende for driften av nettstedet, mens andre hjelper oss med å forbedre denne nettsiden og brukeropplevelsen (sporing av informasjonskapsler). Du kan selv bestemme om du vil tillate informasjonskapsler eller ikke. Vær oppmerksom på at hvis du nekter, kan det hende du ikke kan bruke alle funksjonene på nettstedet.