Bygdeboka

Tylldalen har sin egen bygdebok sammen med Brydalen som dokumenterer historien, kulturen og menneskene som har formet bygda gjennom tidene. Bygdeboka er et verdifullt verktøy for å utforske bygdas fortid, med informasjon om alt fra gårdsbruk og familier til lokale tradisjoner og begivenheter.bygdebok

Gjennom grundig forskning og samling av historisk materiale gir bygdeboken et innblikk i livet i Tylldalen gjennom ulike epoker. Den inneholder også bilder, kart og annet illustrativt materiale som gir leseren en levende forståelse av bygdas utvikling og mangfoldige historie.

Boka er ikke skrevet av faghistorikere, men av interesserte og godt lokalkjente tylldøler og brydøler, og den bør bedommes ut fra det. Vi har prøvd å disponere stoffet slik at de kulturuttrykk som satte tydeligst preg på bygdene er blitt prioritert og fått størst plass. Likevel har ujevn tilgang til kilder begrenset denne målsettingen noe. Vi har konsentrert oss om tida etter at den første bygdeboka ble gitt ut i 1957, men har også fylt opp med noe fra tida før, der den boka var mangelfull.

Det er å håpe at boka vil bli interessant lesning både for de som kjenner perioden og for framtidas generasjoner.

Her er noen av temaene som er med i boka: kulturminner, gamle stier og veier, koldrift, bruken av utmarka, gruvehistorie, Bjarne Grindals fortellinger fra Brydalen, kvinnens rolle i bygdesamfunnet, ord og uttrykk, stedsnavn og krigsårene 1940 - 1945.

Boka er til salgs på Matkroken i Tylldalen og av følgende:

  • Odd Guttorm Negård, telefon: 907 47 583
  • Arne Kristian Horten, telefon: 971 84 766
  • Eli Petra Lund, telefon: 911 75 415
  • Henning Sandmæl, telefon: 909 31 123
  • Ole Bjarne Grindal, telefon: 913 96 411
  • Harald Horten, telefon:478 76 488

Kontakt

bygdeutvalg@tylldalen.no

Plakattavla Facebook

Vi bruker informasjonskapsler på nettsiden vår. Noen av dem er avgjørende for driften av nettstedet, mens andre hjelper oss med å forbedre denne nettsiden og brukeropplevelsen (sporing av informasjonskapsler). Du kan selv bestemme om du vil tillate informasjonskapsler eller ikke. Vær oppmerksom på at hvis du nekter, kan det hende du ikke kan bruke alle funksjonene på nettstedet.