Bygdamøtet som ble omberammet til den 18. juni er utsatt

Dette fordi det ble funnet forurensning på tomta som krever ytterligere undersøkelser og dermed utsetter de planene vi var godt i gang med. Tylldalen Eiendom og Utvikling As kan ikke på vegne av bygda ta på seg ansvar for videre undersøkelser. Planene om kjøp av butikken er derfor satt på vent.

 

Etter intens og god dialog med Coop, jobber de nå for å se på videre drift og ansettelse av butikkbestyrer.

Vi kommer tilbake med mer info om planer/fremdrift og tidspunkt for bygdamøte så snart vi kan.

 

TEU AS