Bra oppmøte og en god debattkveld.

Fotot: tynsetingen.no

Det ble veldig bra oppmøte og en god debattkveld Onsdag den 7 mars i stor salen på samfunnshuset.

Ulike meninger og synspunkter kom fram noe som er sunt og riktig i en sånn prosess. Prosessen så langt ble presentert av Bygdetvalget, Henrik Moen kom med ideer tanker rundt en evt. ny butikk. Tore Torud avsluttet innledningen med å dele sine synspunkter.

Referat fra kvelden ligger vedlagt.

Download (PDF, 388KB)

Foto: tynsetingen.no