Årsmøte Tylldalen Bygdeutvalg 2018 Torsdag 6 Des. Kl. 19.30

Hei. Årsmøte i Tylldalen Bygdeutvalg 2018 blir avholdt på Samfunnshuset i Restaurant Torsdag den 6 desember kl. 19.30.

Se Innkalling, Vel Møtt!

Mvh

Styret i Tylldalen Bygdeutvalg.

Download (PDF, 28KB)